Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Дана оферту є офіційною пропозицією ФОП Гущавина Вікторія Іванівна (РНУКПН 2520805161, адреса: 02089, м. Київ, вул. Радистів 49, кВ. 29) далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, те є через Інтернет-Магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщає публічну оферту (пропозиція) на інтернет-сайті Продавця / (далі по тексту - «Інтернет-сайт»). Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Моментом повного й безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, уважається факт сплати Покупцем замовлення на умовах справжнього Договору, у строки й за цінами, зазначеним у даному договорі або на Інтернет-сайті Продавця. При цьому, у випадку вказівки Покупцем власної електронної пошти, Покупець одержує підтвердження здійснення електронної угоди у формі електронного документа, яке направляється Покупцеві на зазначену їм електронну пошту.

1.3. Інформація, передбачена в п. 11 ст. 11 Закону України « Про електронну комерцію», зазначена в даному договорі. При цьому, у випадку вказівки Покупцем власної електронної пошти, Покупець одержує підтвердження здійснення електронної угоди у формі електронного документа, який направляється Покупцеві на зазначену їм електронну пошту.

2. Поняття й визначення

2.1. У цієї оферту, якщо контекст не має потреби в іншому, наступні терміни мають наступне значення:

 • ** «Товар» - спортивні товари Торгівельних марок Salomon, Suunto, Wilson, Atomic, Asics, TYR, Onitsuka Tiger, Patagonia
 • ** « Інтернет-Магазин» - відповідно до Закону України « Про електронну комерцію», засіб для вистави або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • * «Продавець» - ФОП, реалізуючий товари, виставлені на Інтернет-сайті.
 • * «Покупець» - фізична особа, укладає із Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • * «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення й здійсненні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. 3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити й прийняти товар на умовах справжнього Договору.

Справжній Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-Магазині, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-Магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-Магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-Магазині;
 • обробка й доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах справжнього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, розміщений на Сайті Інтернет-Магазину, який є в наявності.

4.2. Кожна позиція товару може бути зазначена в замовленні в будь-якій кількості, що є в наявності.

4.3. У випадку відсутності товару на складі, Менеджер Продавця це повинен повідомити Покупця ( по телефону або через електронну пошту).

4.4. У випадку відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром або відмовитися від даного замовлення ( до моменту його відправлення Покупцеві).

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата проводиться за фактом одержання товару у відділеннях транспортних / кур'єрських компаній у національній валюті України - гривні.

5.2. У випадку не одержання коштів Інтернет-Магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Оплата за товар може здійснюватися іншим способом відповідно до чинним законодавством України.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-Магазині, здійснюється у відділення транспортних / кур'єрських компаній, де й відбувається видача замовлень Покупцеві, або проводиться адресна кур'єрська доставка, у строки й на умовах, зазначених на Сайті Інтернет-Магазину.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • - в однобічному порядку призупинити виконання справжнього Договору в випадку порушення Покупцем умов справжнього Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • - вчасно оплатити й одержати замовлення на умовах справжнього Договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-Магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов справжнього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов справжнього Договору в порядку, передбаченому справжнім Договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • - за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від самого товару винятково шляхом передачі кольору монітором персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • - за зміст і вірогідність інформації, надається Покупцем при оформленні замовлення;
 • - за затримку й збої по виконанню справжнього Договору (обробка замовлення й доставка товару), які відбуваються із причин, які перебувають поза зоною його контролю;
 • - за протиправні незаконні дії, зроблені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • - за передачу Покупцем своїх мережних ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна й пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду, заподіяна його діями (особисто й навіть якщо під його логіном буде інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі й моральним принципам моральності.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань по справжньому Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей справжнього Договору мається на увазі обставини, мають надзвичайний характер, настання яких сторона не могла передбачити, і які виключають або об'єктивно заважають можливості виконання даного Договору ..

8.5. Сторони додають максимум зусиль для розв'язку будь-яких розбіжностей винятково шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-Магазин залишає за собою право в однобічному порядку вносити зміни в справжній Договір за умови публікації актуальної редакції на сайті /.

9.2. Інтернет-Магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за вірогідність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення й подальшої оплати за товар) Покупець надає Продавцеві своя беззастережна згода на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні Закону України « Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, які було оформлено в Інтернет-Магазині, означає повна згода Покупця з умовами справжнього Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності зі ст. 11 Закону України « Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-Магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-Магазин використовує інформацію про Покупця винятково з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і виконання інших умов справжнього Договору.

9.8. Заповненням реєстраційної анкети / замовлення на Сайті Покупець дає згоду на збір і обробку власних персональних даних Інтернет-Магазином з наступної метою: дані, які надає Покупець при реєстрації або замовленні на Сайті будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання Товарів, одержання інформації про Замовлення, відправлення телекомунікаційними засобами зв'язку (електронна пошта, мобільний зв'язок) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, або іншої інформації про діяльність Інтернет-Магазину з іншими комерційними цілями.

9.9. Покупець дає згоду на використання Інтернет-Магазином технологій cookie. Файли cookie не містять особистої інформації й не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Покупця. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість надаються послуг, у тому числі: для швидкої ідентифікації Покупця, зберігання настроювань Покупця, його персональних переваг, відстеження стану сесій доступу Покупця й характерних для нього тенденцій. Інтернет-Магазин також використовує файли cookie у рекламних цілях, у тому числі, щоб управляти оголошеннями на сайтах у мережі Інтернет.

9.10. Покупець надає право Інтернет-Магазину здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: переміщати персональні дані в бази даних Інтернет-Магазину ( без додаткового повідомлення про цей), здійснювати безстрокове зберігання даних, їхнє нагромадження, відновлення, зміна ( у міру необхідності). Інтернет-Магазин зобов'язується забезпечити захист цих даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати й не передавати дані будь-якій третій особі ( крім передачі даних зв'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженими Інтернет-Магазином на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на запити з дотриманням вимог чинного законодавства України).

9.11. У випадку, якщо Покупець не бажає одержувати від Інтернет-Магазину розсилання про рекламні акції, нові продукти й т.п., Покупець має право відмовитися від неї, шляхом напрямку відповідного листа або обігу по телефону, зазначених у даному договорі або на Сайті.

9.12. Покупець відповідає за вірогідність зазначеної при реєстрації на Сайті або оформленні замовлення інформації й погоджується на всі ризики, пов'язані з невірогідністю такої інформації.

9.13. Інформація про товар, яку необхідно доводити до покупця, утримується в даному договорі, на Сайті, у супровідних документах і / або на товарі безпосередньо (маркування).

9.14. Гарантії на товари надаються відповідно до чинним законодавством України й інформації, зазначеної на товар виробником / продавцем.

10. Порядок повернення товару належного якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-Магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-Магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. Повернення Покупцем Товару належного якості проводиться згідно з інструкцією розміщеної на сайті /. Товар не підлягає поверненню відповідають Переліку, затверджений Постановою Кабінету міністрів України (Додаток № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 № 172).

10.4. Претензії ухвалюються на ім'я Продавця за адресою, зазначеному в даному Договорі.

11. Термін дії договору

11.1. Електронний договір уважається ув'язненим з моменту одержання особою, що направили пропозицію укласти такий договір, відповіді про приймання цієї пропозиції в порядку, певному частиною шостої статті 11 Закону України " Про електронну комерцію", і діє до повного його виконання сторонами.

11.2. До закінчення терміну дії справжній Договір може бути розірвуть по взаємній згоді сторін до моменту фактичного відправлення товару, шляхом повернення сплачених коштів (у випадку їх сплати).

11.3. Сторони мають право розірвати справжній договір в однобічному порядку, у випадку невиконання однієї зі сторін умов справжнього Договору й у випадках передбачених чинним законодавством України.